Høyre snur!

Høyre har latt seg presse til fornuft og gjort full kuvending i Torstvedt-saken. Karin Frøyd stiller på folkemøte tirsdag 8. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dermed blir det flertall mot handel og man holder fast på bestemmelse om boligområde.

Gruppemøte med Gimle

Gruppemøte med Gimle
Foto: Bast

– Det må være vanskelig for både Krf. og Frp. å forholde seg til et såpass uforutsigbart parti som Høyre, sier Hallstein Bast. – I det ene øyeblikket raser de i imot de vedtatte planene om bolig og skole i utvalg og i presse, og i neste øyeblikk mener de det stikk motsatte. Dette begynner å bli regelen mer enn unntaket.

– Vi så et eksempel i Festiviteten hvor rådhustanken Anthonsen fremmet i ØP straks ble forlatt da man måtte ta en stilling til realisering.

I gruppemøtet på mandag var det stor glede over at Torstvedtjordet kan bli reddet for fremtiden, og ikke minst at Larvik by har fått en mulighet til å kunne utvikle seg som by. Den muligheten var det enighet om at vi må ta vare på!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**