Vedlikehold og idrett – justert Oslobudsjett

Venstre er i dag blitt enige med byrådspartiene og KrF om budsjettjustering for 2010. Dette er en viderføring fra enigheten i høst, men vi får tatt noen viktige justeringer, sier gruppeleder Ola Elvestuen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Bråthen

Venstre har i dag blitt enige med byrådspartiene og KrF om budsjettjustering for 2010. Vi styrker vedlikeholdet i sentrum og i trikketraseene, sier gruppeleder for Venstre Ola Elvestuen. Kunstgressatsingen blir videreført med kunstgressbane på Røa som kan stå ferdig til neste år, og kunstgressbanen på Dælenenga blir ferdigstilt med undervarme. Banesituasjonen for cricket har lenge vært for dårlig, og i denne justeringssaken har vi derfor funnet rom for midler til matchpit på Ekeberg og Rommen.

I tillegg ser vi at Bjerke bydel har hatt store utfordringer med sosialhjelputgifter hittil i år, og dette blir de kompensert for. Fordi den røde regjeringen har kuttet i fattigdomsarbeidet i Oslo ved å redusere kvalifiseringsprogrammet, har det også vært nødvendig å øke overføringene til bydelene , slik at de har mulighet til å prioritere sysselsettingsarbeide, avslutter Elvestuen.

Felles pressemelding fra de fire partiene:

Enighet om revidert budsjett i Oslo

Høyre, Frp, Venstre, og KrF er enige om justeringer av Oslo kommunes budsjett for 2010. De fire partiene legger frem et helhetlig revidert budsjettopplegg som viderefører de prioriteringer som de fire partier sto sammen om i Oslobudsjettet for 2010.

De fire partiene foreslår i sitt reviderte budsjett en rekke justeringer innenfor områder som kultur, idrett, byutviklingsprosjekter, miljø og helse og velferd:

Noen av satsningene:

Det bevilges økte midler til restaurering av en av Norges desidert viktigste kulturskatter: Munchsamlingen.
Idrettssatsingen fortsetter med etablering av ny kunstgressbane på Huseby (Røa IL), det sikres undervarme til kunstgressanlegget på Dælenenga, og det oppgraderes matchpiter for cricket på hhv. Rommen og Ekeberg.
Videreføring av HyNor-prosjektet og anskaffelse av hydrogendrevne busser sikres gjennom en tilleggsbevilgning på 15 mill. kroner.
Arbeidet med opprustningen av Ingierstrand bad fortsetter med 1,5 mill. til rehabilitering av bryggeanlegget, det settes av 1 mill. kroner til rehabilitering av arbeiderboligene på Grorud, og det legges inn 750.000 kroner for å oppgradere de sanitære forholdene på Tryvannsstua. Det igangsettes også et oppryddingsarbeid på den tidligere skytebanen i Prinsdal.
Bydel Bjerke gis en kompensasjon på 3 mill. kroner for ekstraordinære sosialhjelpsutgifter, og det settes av 10 mill. kroner til fordeling til alle bydeler for å sikre videreføring av sysselsettingstiltak og kvalifiseringsprogrammet etter at den rødgrønne regjeringen reduserte overføringene til Oslo.
Bydelene får også stimuleringsmidler for å planlegge og igangsette Omsorg+ prosjekter.
Det legges opp til økt veivedlikehold og opprustning av gater med 5 mill. kroner, blant annet i Roald Amundsensgate, Lille Grensen og Egertorget. Også gater med trikkelinjer sikres en ekstrabevilgning til vedlikehold med 5,5 mill. kroner.
-Vårt justerte budsjettopplegg er en naturlig videreføring av de prioriteringer og satsninger vi ble enige om i budsjettet for 2010 sist høst, sier gruppelederne for de fire borgerlige partiene: Høyres Eirik Lae Solberg, Frps Mazyar Keshvari, Venstres Ola Elvestuen og KrFs Aud Kvalbein.

De fire gruppelederne understreker til slutt at det fortsatt er stor grad av usikkerhet knyttet til hva den totale skatteinngangen vil bli i 2010 for Oslo kommune, og det legges derfor ikke opp til endringer i aktiviteten som kan bidra til å svekke budsjettbalansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**