Debatt om scenekunst i fylkestinget

Venstres Ketil Kjenseth skapte debatt om forslaget til Scenekunstmelding for Oppland i Fylkestinget 8. juni. Venstre ønsker blant annet sterkere fokus på de frie gruppene og amatørgruppene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Teater, kultur

Foto: Microsoft

– Teater Innlandet er vedtatt og skal etableres som en institusjon med eget styre. Den skal være den viktigste profesjonelle satsingen. Venstre erkjenner denne prioriteringen, men da blir det desto viktigere å være ombud for de frie gruppene og amatørene i scenekunstmiljøet, og ta rollen som tilrettelegger og koordinator mellom de ulike aktører og ulik kompetanse som ligger i de ulike regionene, sa Kjenseth. Han foreslo derfor å priortere opp dette arbeidet i Scenekunstmeldingen.

– Folkekulturtradisjonen står sterkt i Valdres. På Lillehammer er det både operamiljø og et sterkt, klassisk teatermiljø. På Gjøvik har det vokst fram et show- og musikkbasert miljø knyttet opp mot improvisasjon og stand-up, mens Gudbrandsdalen har et spel-miljø og Lillehammer og Gjøvik har dansemiljøer. Det er særlig viktig å bidra til å utvikle scener for disse og koordinere dem, slik at de kan lære av hverandre.

– Vi savner også tydeligere mål for kompetansebygging og -prioritering. Høgskolen på Lillehammer har en kompetanse knyttet til publikumsbygging og kulturformidling som er viktig å bringe ut til aktørene. I tillegg vokser det fram et miljø på Gjøvik knyttet til digitale kulisser, lyd og teknisk produksjon som er viktig å stimulere videre, sa Kjenseth.

– Ketil Kjenseth foreslo tillegg til vedtak, men fikk dessverre ikke gjennomslag i Fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**