Gjennomslag for å omorganisere landbruksbyråkratiet

Fylkestinget behandlet 8. juni innspill til ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken. Venstres Ketil Kjenseth fikk flertall for to forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Det er et paradoks at vi er i ferd med å få et større landbruksbyråkrati enn antallet matprodusenter, sa Kjenseth. Byråkratiet er dessuten veldig stort i sentralt plassert statlig forvaltning, på steder hvor det produseres lite mat, mens det snart ikke finnes igjen i kommuner og fylker.

Ketil Kjenseth foreslo derfor et nytt hovedinnspill som går på å omorganisere og desentralisere landbruksbyråkratiet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtatt ble også et forslag om å ta med jordvern som et innspill.
– Vi må opprettholde jord til matproduksjon. Sentrale strøk trenger å minnes på hvor viktig det er å ikke bygge ned produktiv matjord til fordel for asfalt og betong, sa Kjenseth.

Det siste forslaget fikk støtte fra alle partier med unntak av Fremskrittspartiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**