Ny miljøbrygge for båtfolket er på plass i Risør

Med ny miljøbrygge ved den gamle ESSO stasjonen i Risør havn er det nok en grunn for båteiere som ferdes langs Sørlandskysten å legge turen innom Risør i sommerhalvåret. YX har erstattet ESSO som drivstoffleverandør og kortautomater sikrer adgang til bunkers for båtfolket døgnet rundt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Miljøbryggen er på plass ved YX stasjonen i Risør

Miljøbryggen er på plass ved YX stasjonen i Risør
Foto: Jan Einar Henriksen

De nye eierne Knut Eivind Egestad og Øyvind Sletten satser stort og legger ned mye penger i fremtidsrettede planer for at den gamle ESSO stasjonen i Risør sentrum skal fremstå som et fremtidsrettet og positivt element i Risør havn.

Selv om mye arbeid gjenstår og stasjonen først vil være ferdig renovert til neste sommersesong, er det åpenbart at bunkringskapasiteten er økt og båtenes tilgang til bryggene er bedret, bl.a. ved at bryggeanlegget utenfor Brygga Restaurant er forskjøvet noe mot vest.

 YX står det på pumpene, men på folkemunn vil det vel alltid snakkes om ESSO

YX står det på pumpene, men på folkemunn vil det vel alltid snakkes om ESSO
Foto: Jan Einar Henriksen

Miljøbryggen har også anlegg for slamtømming av fritidsbåters septik og det er en vesentlig bedring av tilbudet i Risørområdet. Her har også de borgerlige partiene bidradd aktivt i arbeidet ved å sikret 1/2 million kroner avsatt over det kommunale budsjett nettopp for å få på plass septiktømming i tilknytning til marinaanlegget ved gamle ESSO stasjonen.

Risør Venstre gratulerer Knut Eivind og Øyvind med arbeidet så langt, og gratulerer samtidig Risør kommune med et fremtidsrettet miljøanlegg for båtfolket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**