Vil ha 5-årig lærerutdanning

Undersøkelser viser at mange lærere er misfornøyd med lærerstudiet. Venstre foreslår å utvide og å forbedre lærerutdanningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Utdanning, klasserom, forelesning, universitet, høgskole

Foto: Microsoft

Den store kandidatundersøkelsen fra NIFU STEP som ble lagt frem i forrige uke viser at lærerutdannede er de minst fornøyde med utdanningen sin, sammenlignet med andre utdanningsgrupper.

Venstre mener problemet med lærerutdanningen er at studiet ikke er lagt opp som en femårig mastergrad, og at det ikke er nok tilbud om etterutdanning. Det vil nok hjelpe litt med en ny og forbedret utdanning, men hovedproblemet til regjeringen er at de ikke er villig til å si at det skal være en femårig mastergrad.

Kvaliteten på lærerutdanningen må også forbedres hvis den skal gjøres om til en mastergrad. Venstre ønsker at studentene skal ha mer fordypning i det faget de skal undervise i. Vi mener også at det er hensiktsmessig med mer praksis og bedre praksis. Vi har mange tidligere praksislærere i Venstre som har sluttet å være det fordi de følte at de ikke fikk nok tid til å følge opp studentene.

Venstre har veldig sans for måten de har organisert lærerutdanningen på i Tromsø. Der er det et femårig løp som er et samarbeid mellom universitetet og høyskolen. Dette fører til at fagmiljøene utfyller hverandre.

Det hadde vært spennende om Høyskolen i Østfold kunne fått til noe tilsvarende. Muligheten burde være der i "Oslofjordalliansen", eksempelvis i samarbeid med Universitetet på Ås.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i Østfold fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**