Norges befolkning positive til vindkraft på land — når kommer vindkraften til Råde?

Hele 74 prosent av befolkningen stiller seg positive til vindmøller på land, viser en ny undersøkelse skriver Dagsavisen i dag lørdag 12.juni. Hele 15—20 prosent av Norges kraftbehov kan dekkes av vindkraft i 2020 skriver avisen videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dette viser med all tydelighet at det er støtte i befolkningen for slike vindkraftprosjekter som Råde Venstre ønsker å sette i gang i Råde kommune.

Ekstra gledelig er det at nye beregninger viser at det er mer lønnsomt med fornybar energi enn kull- og gasskraftverk. "Analyseselskapet Nena AS analyserer kraftmarkedet. Nylig la selskapet fram en rapport som vil glede tilhengerne av vindkraft og annen fornybar energi.
— Per i dag er det billigere å bygge ut moderne fornybar energi enn kull- og gasskraftverk, sier seniorrådgiver Sigbjørn Seland i Nena AS.
" avslutter Dagsavisen i sin artikkel som kan leses i sin helhet her; http://www.dagsavisen.no/innenriks/article489918.ece

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**