Venstre sier nei til oljeboring i Skagerrak

De siste ukene har vi fra dag til dag kunnet følge hvordan oljekatastrofen i Mexicogulfen har utviklet seg. Vi vet fremdeles ikke hvordan dette vil gå, eller hva som sviktet, men vi vet allerede nå at dette er en av de verste miljøkatastrofer vi har stått overfor. Oljesølet dekker nå et område tilsvarende kysten fra Oslo til Stavanger og tvers over Skagerrak fra Sørlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


For å se størrelsen anbefaler jeg leserne å besøke nettstedet www.ifitwasmyhome.com. Dette skjer på grunn av feil på en plattform langt til havs, drevet av et av verdens mest respekterte oljeselskaper. En lærdom vi bør trekke er at feil kan oppstå uansett hvilke forholdsregler vi tar.

Det er langt fra Mexicogulfen til vår kyst. Men det som skjer der har fått folk til å våkne i forhold til vår egen oljepolitikk. Vi ser nå at opinionen er i ferd med å snu i forhold til Oljeboring i Lofoten Vesterålen, og ingenting er bedre enn det. Paradoksalt nok kan en utsetting i Nord føre til økt press på utvinning i vår del av landet. Etter hvert som en stadig mer sulten oljeindustri ser seg om etter nye felt for boring kan det igjen bli aktuelt med boring rett utenfor vår kyst. De tre største partiene på Sørlandet, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har programfestet at de ønsker oljeboring like utenfor kysten vår. Virker det fornuftig?

En av de største forskjellene mellom oljeboring i Mexicogulfen og oljeboring i Skagerrak er at boringen vil skje mye nærmere land her. Det betyr at ved en ulykke lik den vi ser i gulfen vil oljen nå kysten vår i mye større omfang og mye raskere enn den gjør der. En slik ulykke vil ødelegge kysten langs hele Agder, og vil få enorme konsekvenser for reiseliv, næring og livskvaliteten for oss som bor her. Vi vil derfor utfordre de øvrige partiene på Sørlandet til å stoppe opp, tenke seg om og se at vi i denne landsdelen har helt andre verdier og næringsmuligheter som vi må fokusere på.

La oss istedenfor oljeplattformer få vindkraft til havs. Alt ligger til rette for at vi kan utvinne enorme mengder av morgendagens rene fornybare energi, det vi trenger er at det legges til rette for forskning og investeringer.

Tør Høyre, Frp og Arbeiderpartiet å støtte dette, eller er de villig til å gamble med vår livskvalitet og næringsgrunnlaget for svært mange mennesker gjennom å satse på oljeutvinning rett utenfor stuedøra vår.

Arnt Gunnar Tønnessen
Leder Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**