Dag Jørgen Hveem (V) inn i styret for Aust-Agder Rehabilitering Eiendom AS

Aase Hobbersland og Jan Einar Henriksen ønsket ikke å ta gjenvalg i styret for Aust-Agder Rehabilitering Eiendom AS, og generalforsamlingen valgte i dag Knut Henning Thygesen som ny leder og Dag Jørgen Hveem som nytt styremedlem. I tillegg ble Laila Skarheim valgt inn som styrerepresentant for NKS avd. Risør og Mette Kvale som styrerepresentant for Kløverinstitusjonene. Et nytt femte styremedlem var ikke klart til generalforsamlingen og vil bli valgt inn på en senere ekstraordinær generalforsamling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) er valgt som styremedlem i Aust-Agder Rehabilitering Eiendom AS

Dag Jørgen Hveem (V) er valgt som styremedlem i Aust-Agder Rehabilitering Eiendom AS
Foto: Trond Svenningsen

Risør kommune eier som kjent 100 % av aksjene etterat LHL for en tid tilbake valgte å trekke seg fra prosjektet. LHL har i den tiden de var aksjonærer tilført prosjektet betydelig kompetanse og økonomiske midler og avtroppende styreleder Jan Einar Henriksen gir dem honnør for vel utført arbeid og sier at LHL´s arbeide vil være med på å prege prosjektet også i fremtiden.

Årsmelding, regnskap, revisorrapport osv ble godkjent og avtroppende styre har dermed lagt alt tilrette for at selskapet nå kan starte arbeidet med å utvikle et nytt prosjekt sammen med Norske Kvinners Sanitetsforening, avdeling Risør og Kløverinstitusjonene, som begge har sine representanter i det nye styret.

Som en konsekvens av at selkapet nå endrer fokus fra et eiendomsselskap til et selskap som skal tilrettelegge for drift i privateie lokaler (tidligere EB bygget) er det naturlig at det innen kort tid blir utarbeidet nye vedtekter og at selskapet endrer navn. Samtidig er det naturlig at etableres en aksjonæravtale som avklarer ulike tema i forhold til nye aksjonærgrupper.

Risør Venstre ønsker det nye styret lykke til i sine bestrebelser for å få etablert et rehabiliteringssenter i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**