Frogn kommunes grunnlov blir mer demokratisk

Venstres Nicolay Corneliussen fikk i kommunestyret 14.06.2010 gjennomslag for at de politiske utvalgene får økt økonomisk makt, og at rådmannens fulllmakter innskrenkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kommunens delegeringsreglement fordeler makt fra kommunestyret til underliggende utvalg og til Rådmannen, og er derfor et viktig styringsverktøy. Delegeringsreglementet kan på sett og vis betraktes som kommunens "grunnlov" der maktfordelingsprinsippene fastsettes.

Nicolay Corneliussen

Foto: Venstre

-Vårt liberale utgangspunkt og et viktig prinsipp er at politisk makt skal komme nedenfra og de viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer, sa Corneliussen i kommunestyret.

Frogn Venstre mener at dagens delegering er gått for langt, og at Rådmannen har for mye makt på bekostning av de folkevalgte organene. Venstre foreslo derfor økt økonomisk makt til hovedutvalgene, og at rådmannens skjønnsutøvelse i saker som ikke bygger på klare politisk vedtatte rammer skal begrenses.

Venstres forslag ble vedtatt mot stemmene fra blant andre Høyre. Selv om det er synd at vedtaket ikke var enstemmig, er Corneliussen fornøyd med resultatet.

-Nå kan de folkevalgte organer få de virkemidler som trengs for å ta den makt borgerne gjennom valg har gitt oss i mandat å ta, og som de vil holde oss ansvarlige for å ha forvaltet, sier han.

Les og diskuter Corneliussens innlegg fra kommunestyret her…

Første gang publisert 15.06.2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**