Drøbak Gjestehavn må sluttføres!

Venstres Terje Johansen ønsket budsjettsprekken på Drøbak Gjestehavn analysert, men var klar på en ting: Vi må fullføre prosjektet slik vi opprinnelig bestemte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Drøbak Gjestehavn er planlagt som et tilbud til tilreisende med båt, men også som et tilbud til befolkningen i Drøbak med friluftsscene, skøytebane og lekeplass. Disse lokalmiljøfunksjonene er truet på grunn av budsjettsprekken. Johansen tok opp både behovet for en avviksanalyse og kravet om å fullføre prosjektet i Kommunestyret 14.06.2010, og utdyper argumentasjonen i et innlegg i Amta 17.06.2010.

Terje Johansen

Foto: Venstre

-Jeg karakteriserer det som en av de viktigste infrastruktur-investeringer for Drøbak sentrum som politikerne har gjort på årtier, skriver Johansen.

Fordi det sto strid om denne store investeringen er Venstre opptatt av at årsakene til overskridelsene forklares for borgerne. Johansen trekker frem prosjekteringskostnader på 2,5 millioner kroner, der 1,26 millioner kroner til arkitekt er et hovedpunkt.

Byggekomiteen jobber nå med å slanke arkitektens plan for landdelen, og innhenter anbud for servicebygget med kafe, dusjer og toaletter. Når disse spørsmålene er avklart ønsker Venstre en sak der kommunestyret kan ta stilling til fullføring av prosjektet, og en tillleggsbevilgning for å få til dette.

-Prosjektet skal sluttføres til glede for næringslivet i Drøbak og for borgerne, avslutter Johansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**