Konventveien stenges

Reguleringsplanen som slår fast at Konventveien skal stenges og at det skal opparbeides grøntareal ble vedtatt for flere tiår siden, og Venstre fremmet forslag om å endelig følge opp denne og fysisk stenge veien i januar 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Lokalt har et flertall i bydelsutvalget gått inn for stenging av Konventveien mellom Bekkeliveien og Ladeveien. En viktig begrunnelse både lokalt og for Venstre er hensynet til mange skolebarn i området som bruker Konventveien som skolevei.

I fjor vedtok bystyret et kompromissforslag som gikk ut på at Konventveien skulle stenges for gjennomkjøring ved hjelp av et "Gjennomkjøring forbudt" —skilt. Men politiet mente dette ikke er en god løsning, og anbefalte i stedet at det fattes vedtak om å stenge Konventveien med fysiske tiltak.

Etter det har lite skjedd, og Venstre tok derfor opp igjen forslaget om å stenge veien fysisk. Et alternativt forslag fra H og FrP om i stedet å satse på fartsdumper og innsnevring, ville etter Venstres mening gi et dårligere resultat og være unødvendig omstendelig og kostnadskrevende

Fysisk stenging av Konventveien kan gjennomføres raskt for eksempel ved å sette opp bom som en midlertidig løsning. En varig løsning i tråd med reguleringsplanen innebærer opparbeidelse av grøntareal/friområde

Venstre presiserer at stenging selvsagt må gjennomføres slik at utrykningskjøretøyer fremdeles kan passere

Venstre er glad for at et flertall i bystyret (alle partier unntatt H og FrP) fattet følgende vedtak:

"Byrådet bes umiddelbart igangsette arbeidet med å gjennomføre gjeldende reguleringsplan for Konventveien. Konventveien stenges fysisk mellom Bekkeliveien og Ladeveien"

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**