Bebyggelsesplan for Høybåtangen sluttbehandlet

Risør bystyre gikk samlet inn for hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenesters forslag til vedtak og godkjente reguleringsplanen slik de lå i saksfremlegget. Etter forslag fra Harald Eriksen (H) gikk et flertall av bystyrets representanter inn for at alle hytter i det aktuelle området skulle ha samme størrelsesbegrensninger på 120 m2.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) og de øvrige bystyrepolitikerne fra borgerig side er for en hyttestørrelse på 120 m2

Dag Jørgen Hveem (V) og de øvrige bystyrepolitikerne fra borgerig side er for en hyttestørrelse på 120 m2
Foto: Trond Svenningsen

Harald Eriksen presiserte i sitt innlegg på det faktum at det ikke skulle bygges nye hytter i 100 meters beltet og at det kun var snakk om noen få eldre hytter som forslaget omfattet. Eriksen presiserte også at dingen kunne bygge nærmere strandlinjen eller i bredden og at HU som tidligere ville se til at dette skjedde på en skånsom måte.

Jan Einar Henriksen (V) etterlyste en endring av kommuneplanens arealdel slik at 120 m2 regelen for hytter kunne innarbeides der snarest mulig. Det ville også lette forholdet for de ansatte som behandler byggesakene og samtidig redusere antall dispensasjonssaker i forhold til egne kommnale planer. Henriksen mente det også burde sees på gamle reguleringsplaner slik at også de ble samkjørt med dagens normer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**