Bystyremøtene overføres på Internet

Fra og med høsten 2010 vil alle med Internett tilgang kunne følge møtene i Risør bystyre direkte eller i opptak. Jan Einar Henriksen mente tiltaket var etterlengtet og så frem til at innbyggerne og andre med en tilknytning til Risør kunne følge med i det som blir sagt fra bystyrets talerstol.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Jan Einar Henriksen (V) fikk ikke med seg bystyret da han ønsket å overføre også hovedutvalgenes møter på Internet. For neste generasjon blir dette en selvfølge mener Henriksen og tar ikke avstemmingen så tungt.

Jan Einar Henriksen (V) fikk ikke med seg bystyret da han ønsket å overføre også hovedutvalgenes møter på Internet. For neste generasjon blir dette en selvfølge mener Henriksen og tar ikke avstemmingen så tungt.
Foto: Jan Einar Henriksen

Jan Einar Henriksen fremmet også forslag om å etablere en tilsvarende ordning i møterommet “Stemmen” slik at møtene i formannskap og de to øvrige hovedutvalgene også kunne verføres på Internet.

I og med at møtene fra høsten blir overført på Internet mente Henriksen at retningslinjene for hovedutvalg og bystyret burde evalueres nå for å få en optimal struktur på møtene før Internettoverføringen ble startet og viste spesielt på møtelengde, antall innlegg, lengte på innlegg osv. Tilleggsforslagene ble imidlertid nedstemt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**