Bystyret ønsker å samle politiet på Vinterkjær

Risør Bystyre legger til grunn at ny politistasjon lokaliseres ved E 18, og med sentral beliggenhet i regionen – geografisk, i forhold til bosettingsmønster og i forhold til veinfrastruktur. Risør kommune stiller til rådighet nødvendig tomt, etter nærmere avtale, i Vinterkjær/Aklandsområdet, og medvirker, om ønskelig, til bygging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Ønsker å samle politiet på Vinterkjær

Ønsker å samle politiet på Vinterkjær

I formannskapets behanding av saken mente Venstres Jan Einar Henriksen at høringsuttalelsen burde spisses noe mere og at enkelte punkt i saksforarbeidet med fordel kunne tas med i selve høringsuttalelsen, dog uten at det ble fremmet noe konket forslag.

Da bystyret torsdag behandlet saken ble formannskapets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Risør Venstre vil nå benytte alle kontakter for å påvirke politimesteren i Agder til å velge Vinterkjær som et fremtidig lokaliseringssted for ny politistasjon for Holt driftsenhet.

Bli medlem i Risør Venstre og vær med på utformingen av fremtidens Risør – bli medlem her

Har du lyst til å bidra politisk? Har du innspill eller forslag til valgprogram, kandidater til Venstres liste ved kommunevalget i 2011 kan du kontakte oss på e-post her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**