Går Risør bort fra hovedutvalgsstrukturen?

De første skissene fra det politisk oppnevnte ad-hos utvalget som ser på politisk organisering opp mot administrativ organisering tyder på at Risør går mot en politisk komitémodell med 5 faste komiteer a 5 politikere. Samtidig antydets det at bystyret bør reduseres til 29 representater mot dagens 31.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Steinar Gundersen er Venstres representant i utvalget so ser på politisk organisering

Steinar Gundersen er Venstres representant i utvalget so ser på politisk organisering
Foto: Venstre

Risørs innbyggerantall tilsier at Risør bystyre må ha minimum 19 bystyrerepresentanter og det er spennende å se hva utvalget til sist lander på når de leverer sin innstilling nå i sommer. Med siste bystyremøte i tankene ser vi at det lett lar seg gjøre å redusere antallet til 27 medlemmer uten at det får noen betydning for demokratiet eller debatten i bystyresalen.

ved siden av formannskapet (7), de faste komiteene Helse og Omsorg (5), Kultur (5), Teknisk (5), Oppvekst (5) og Kommuneorganisasjon (5), foreslås det opprettet en komité bestående av lederne for de faste komiteene, varaordfører og ordfører (7).

I tillegg foreslås eldrerår ++ med 4 medlemmer og kontrollutvalg med 2 medlemmer.

Målet med ny organisering er å tilpasse den politiske drift opp mot den administrative drift. Endelig forslag til ny politisk struktur blir etter planen ferdig i løpet av juni 2010 og vil deretter bli gjenstand for politisk behandling utover høsten 2010 slik at endringene kan gjøres gjeldende fra og med neste valgperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**