Trebåtfestivalen ber om evaluering av leieavtalen for Torvet 1

I et brev til Risør kommune ber Trebåtfestivalen om evaluering av husleiekontrakten for leid lokale i Torvet 1 – i tilknytning til turistinformasjonen. Forstyrrelser fra publikum, egnethet av åpent kontorlandskap, problemer med kalde lokaler vinterstid og oppsigelsestid er noen av temaene som er tatt opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Trebåtfestivalen ønsker å evaluere leiekontrakten i Trovet 1

Trebåtfestivalen ønsker å evaluere leiekontrakten i Trovet 1
Foto: Jan Einar Henriksen

I brevet bes det om at det settes opp dør og at møterom flyttes for å redusere støy fra publikum. I tillegg oppgir Trebåtfstivalen å ha behov for flere arbeidsrom og mener akustikken i dagens kontor er dårlig.

I tillegg skriver de at ingen av de andre festivalene har ønsket å benytte seg av ordningen med felles festivalkontor. Villvinmarkedet og Fotofstivalen har fått disponere kontpr av Trebåtfestivalen i selve festival-avviklingen. Trebåtfestivalen mener av den grunn at Risør kommune bør dekke deler av husleien i 3. kvartal.

Med tanke på de tilskudd Risør kommune allerede yter til de ulike festivalene bør bruk av Trebåtfestivalens kontor kunne avklares festivalene imellom uten innblanding av Risør kommune!

Rådmannen foreslår i sin innstilling at det jobbes videre med saken i tråd med vurderingene og at nåværende oppsigelsestid reduseres fra 6 til 3 måneder med virkning fra 1.1.2011.

Bli medlem i Risør Venstre og vær med på utformingen av fremtidens Risør – bli medlem her

Har du lyst til å bidra politisk? Har du innspill eller forslag til valgprogram, kandidater til Venstres liste ved kommunevalget i 2011 kan du kontakte oss på e-post her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**