Utbedring av Risørhuset vedtatt

Et samlet bystyre gikk torsdag inn for at Risørhuset skal utbedres for 12,7 millioner kroner og dermed ligger alt tilrette for at arbeidet kan starte i 2010 og ferdigstilles i løpet av 2012 dersom alt går etter planen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Willy Thorsen og resten av Venstres bystyregruppe mener dagens planløsning for utbedring av Risørhuset er langt bedre enn de første planforslagene og er dermed fornøyd med det nå vedtatte forslag.

Willy Thorsen og resten av Venstres bystyregruppe mener dagens planløsning for utbedring av Risørhuset er langt bedre enn de første planforslagene og er dermed fornøyd med det nå vedtatte forslag.
Foto: Jan Einar Henriksen

Arbeidet omfatter en utbygning av areal og legger i tillegg vekt på ulike løsninger som gjør bygget mer fremtidsrettet både for besøkende og ansatte. Tilakene som iverksettes er miljøvennlie og fører til at energibruket i huset går ned.

Oppstart av arbeidet i 2010 er forøvrig knyttet opp mot tilskudd fra Aust-Agder Fylkeskommune.

Når Risørhuset er ferdig renovert vil det igkjen stå som et moderne og fremtidsrettet kulturhus tilpasset de lokale behov slik det også en gang var da det ble bygget for vel 30 år siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**