Heroin i rusomsorgen

Regjeringens rusutvalg er positive til at heroin kan brukes som medisin til de tyngste misbrukerne, der annen behandling og andre legemidler har liten effekt. Dette støtter Venstre.
Skriver Ulla Nordgarden i sitt siste innlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Likevel er det viktig å understreke at legemidler, som metadon, subutex og eventuelt heroin, skal kun være en liten del av det totale tilbudet i rusomsorgen. Det medikamentfrie tilbudet bør være fokuset til enhver tid.
Venstre ønsker at kapasiteten for akuttavrusning skal økes, men enda viktigere er plass for behandling etter akuttavrusing. I Stockholm klarer de å gjennomføre en 24-timers garanti på behandlingsplass etter avrusing. Dette bør også være et mål for Norge.
Rusavhengige er mennesker som fortjener individuell oppfølging og den beste medisin for sin situasjon, akkurat som alle andre syke. Behandling mot det mål å bli rusfri, er alltid første prioritet, men for en del må man innse at et rusfritt liv er vanskelig å oppnå. Da vil legemidler som metadon, subutex og eventuelt heroin, kunne gi mennesker mulighet til å holde på en jobb, gå inn i forhold med andre og leve et tilnærmet normalt liv.
Når spørsmålet kommer til hvem som skal få de ulike legemidlene, bør dette være avgjørelsen til en profesjonell, en lege, ikke en politiker basert på dennes etiske overbevisning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**