Ingen ny bom i Lillesand

Lillesand Venstre jobber hardt mot nok en bom ved Lillesand. Vi har allerede en bom mot Kristiansand, og vi har allerede en bom mot Grimstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


For oss er det uinteressant hvilke prosjekt som dekkes av hvilke bommer. Agder-fylkene må sees under ett, og bompengene i Kristiansand bør også finansiere prosjekter i Aust-Agder. Vi betaler gjerne for prosjektering av ny E-18 øst for Arendal, men prosjektene med sees under ett.

Det er første gang undertegnede jobber aktivt mot bom, men det er også første gang et bomforslag virker så ødeleggende og så destruktivt på Lillesands utvikling. Det er ikke lett å forstå hvilke mekanismer som har spilt inn i utformingen av dette forslaget.

Petter N. Toldnæs
Leder, Lillesand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**