Kutt var ikke til å unngå

Røykenskolens reduksjon av antall lærerstillinger har de siste ukene skapt mye debatt og engasjert mange brukere av skolen. Kuttet som ble vedtatt av kommunestyret torsdag 17. juni er en konsekvens av den trange økonomiske situasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Skole, utdanning, skrive

Foto: Microsoft

Venstre har siden rådmannen først foreslo kuttene overfor formannskapet i slutten av mai vært i sterk tvil om vi kunne stemme for de foreslåtte kuttene. Gode vilkår for utdanningssektoren generelt og lærere spesielt er en hjertesak for Venstre. Siden mai har vi derfor lett med lys og lykte etter alternative inntekter eller kutt, uten å lykkes.

For 2010 utgjør reduksjonen kr 2 millioner av et totalbudsjett for skolen på kr 189,5 millioner. Alternativet til dette kuttet vil bety hardere kutt neste år, eller nye inntekter. Etter forslag fra den rødgrønne regjeringen vedtok Stortinget 16. juni en revidert inntektsmodell for kommunesektoren som ikke signaliserer noen nye inntekter som kan saldere budsjettet til Røyken kommune.

De siste år overforbruk på driftsbudsjettet er ikke bærekraftig over tid.
Anstrengelsene til alle kommunens ansatte for å overholde sine budsjetter blir derfor avgjørende for det fremtidige nivået og omfanget av kommunens tjenester — deriblant for skolen. Selv om de vedtatte innsparingene er beklagelige, mener Venstre det er viktig å ta ansvar ved å gjennomføre reduksjoner som smerter mindre i år enn om kommunen må kutte det dobbelte neste år.

Rebekka Borsch og Lasse Narjord Thue, Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**