Ekstraordinært tilskudd til Risør Akvarium

Formannskapet vedtok torsdag å gi 100.000 kroner som et ekstraordinært tilskudd til Stiftelsen Risør Akvarium for å sikre driften i 2010. Rådmannen skriver i sitt saksfremlegg at økonomien i stiftelsen ikke er bærekraftig på lengre sikt slik situasjonen er nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Risør Akvarium får ekstraordinært tilskudd for å sikre driften i sommer.

Risør Akvarium får ekstraordinært tilskudd for å sikre driften i sommer.
Foto: Jan Einar Henriksen

Formannskapet sa seg enig i rådmannens innstilling og sikrer driften over sommeren. I løpet av høsten vil formannskapet drøfte mer permanente løsinger og se på eierform, drift, økonomi osv. Stiftelsen Risør Akvarium eies forøvrig 100 % av Risør kommune.

Det ekstraordinære tilskuddet tas av kommunens disposisjonsfond.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**