Formannskapet avviste innspill fra Daniel Glaser

Formannskapet vedtok med 6 mot 1 stemme å avvise forslaget til politisk uttalelse fra Daniel Glaser, som bla foreslo “Norge må i solidaritet med det palestinske folket trekke ut alle investeringer Statens pensjonsfond gjør i Israel”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Etter at ordføreren fremla saken for formannskapet til vurdering, fremmet Harald Rø (Krf) forslag om at saken ikke skulle tas opp til behandling i formannskapet, og slik ble det da formannskapet med 6 mot stemme gikk for hans forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**