Lokalpolitisk nettverk i oktober

Det første lokalpolitiske nettverk ble arrangert i mai, hvor lokallagsledere fra Buskerud, Vestfold og Telemark var samlet i Kongsberg. Dette er en viktig del av skoleringen fram mot lokalvalget i 2011, og vi oppfordrer derfor alle lokallag til å sette av helga 30.-31. oktober for neste samling!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Logo, Venstre

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

De som møtte på samlinga i mai, rapporterte om en både spennende og lærerik helg. Fokuset den gang var på organisasjonsarbeid og lokallagsarbeid, på de neste tre samlingene fram mot valget er det politisk skolering som vil stå i sentrum. I oktobermøtet er tema satt til å være miljø- og velferdspolitikk.

Samlinga arrangeres i et samarbeid mellom fylkeslagene og VHO, og program og tid/sted er ikke fastsatt enda. Det betyr at vi er åpne for innspill fra lokallagene om det er spesielle ønsker når det gjelder innhold på samlinga, og også når det gjelder tidspunkt, dvs. om møtet skal arrangeres fra fredag-lørdag eller lørdag-søndag.

Det kommer altså mer informasjon om program, hvilke politikere som kommer og nøyaktig tidspunkt og sted på et senere tidspunkt, men sett av helga 30.-31. oktober allerede nå!

Økonomi
Mange lokallag har dårlig økonomi, og for oss er det viktig at ikke noen lar være å delta fordi de ikke har råd. VHO dekker derfor en del av utgiftene lokallagene har til reise og overnatting for sine deltakere, men hvor stor andel dette blir, kommer an på hvor mange som melder seg på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**