Bruk nødvendig tid før ansettelse av ny næringssjef i Risør

Formannskap og næringslivsrepresentanter var fredag samlet til frokostmøte på kommunehuset for å diskutere hvilken rolle Risør kommune skal ha i utviklingen av kommunens næringsliv fremover. Karl Rødland fra Aust Agder Fylkeskommune innledet og ledet formannskapets medlemmer, rådmann, økonomisjef og 14 representanter fra ulike næringsbedrifter i Risør gjennom en dialogkafé hvor rammebetingelser mm ble satt på dagsorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Karl Rødland innledet til debatt på fredagsns frokostmøte mellom formannskap og næringslivsledere i Risør

Karl Rødland innledet til debatt på fredagsns frokostmøte mellom formannskap og næringslivsledere i Risør
Foto: Jan Einar Henriksen

Roy langseth (IMS) mente bl.a. at personlig egnethet og evne til å skape engasjement var viktigst når Risør kommune nå skal gå til ansettelse av ny næringssjef etter Reidar Grøsle.

Vararordfører Jan Einar Henriksen sa seg helt enig i de betraktningene Langseth hadde om personlig egnethet og evne til å skape et positivt engasjement hos en ny næringssjef, og advarte samtidig mot at kommunen hastet for mye med ansettelse av ny næringssjef nå før den politiske- og administrative evalueringen var gjennomført. I etterkant av møtet takket rådmann Odd Eldrup Olsen for denne presiseringen.

Henriksen var ellers fornøyd med utbytte av samlingen og mener det er viktig at formannskapet fulger opp med flere diaogmøter med representanter for næringslivet før valg av organisasjonsform og ansettelsesprosess for ny næringssjef blir iverksatt i løpet av ettersommeren/høsten.

Thomas Christensen (investor i bl.a. Hødnebø AS) kom med flere konstruktive innspill og pekte på bruk av skattereduksjon som et virkemiddel for å få folk til å flytte ut av storbyene og bosette seg f.eks Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**