God sommerferie til alle Stord sine Venstre entusiaster!!

Det er Stord Fest og liv i gatene og fint vær så da er det snart sommer. Tid for periode evaluering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vi har gjordt en god innsats denne perioden sammen med koalisjonen og fått gjennomslag på mange av sakene. Vi er blitt tatt på alvor i samarbeide og kan med stolthet si at vi har løftet Stord Kommune fra jumbo plass når det gjelder satsing på skole opp til over gjennomsnittet. Dette er veldig bra og dette kan en si at Stord Venstre har jobbet aktivt for å oppnå. Så her kan vi gratulere oss selv !!!!

Smørblomst

Foto: Sesselja Bigseth

Når vi sammenlikner oss med resten av landet har vi gjort en god innsats innen helse, også der har vi løftet oss i forhold til gjennomsnittet . Her ser jeg at det er mye ugjort ennå og der har Kåre allerede vært i avisen og fortalt hva det er vi vil satse på fremover. Et viktig skritt for å oppnå dette er at vi ikke kommer på “svarta lista” til fylkesmannen.
Jeg er helt overbevist at vi har det beste helsevesenet i verden og Stord skal ligge høyt oppe på den nasjonale “skåring” listen. Venstre har vært med og trygga og øket satsingen på denne sektoren, og uten Kåre her ville vi ikke vært på langt nær i samme situasjon som der vi er i dag.

Når det gjelder salget som har hatt så stor fokus i det siste så håper jeg at vi er ferdig med den saken. Jeg har med min beste vilje ikke forstått denne kampen mot salg av dette bygget. Da alle som har satt seg inne i dette saken kan se at:
vi får nedbetalt lån som kan gi oss mulighet til å redusere lånekostnader til skole eller helse institusjoner.
gi oss mulighet til å bruke penger på formålstjenlige bygg ikke til pub og restauranter.
øke fokuset på den boligmassen som vi allerede har. (klager ikke alle på mangel av vaktmester tjenester og så skal vi ha et bygg mitt i sentrum som krever mye mer oppfølging og vedlikehold enn de byggene vi har behov for i Stord Kommune som skole, helse og rådhus. )
Salgssummen på dette bygget var 2 – 4 millioner høyere enn verdien som ble gjort av nøytrale vurderinger. Jeg forstår at den vendettaen som ble gjort handlet om sårede følelser fra enkelte parti.
Det som dette bygget står fremføre nå er store vedlikeholdskostnader, ville det vært en bra sak å bruke mye penger på slik vedlikehold og la skolene forfalle og rehabiliterings senteret stenge.
Fokus er viktig for alle næringer også kommuner og det er klart at næringsbygg er ikke det kommunen skal satse på.

Vi har mange flere saker vi kan glede oss over i Venstre, men vi skal huske på at vi ikke står ansvarlig for det de andre parti står for og gjør.
Venstre er kun ansvarlig for de saker som står i vårt program lokalt og generelt. At vi er i koalisjon med våre venner betyr berre at vi det neste året må vise klarere hva det er som skiller oss. For velgerene må forstå at vi er sammen for å kunne påvirke men ikke for å samkjøre programmene.
Det er mange ting som skiller Venstre fra Høgre, KrF , Demokratane og Senterpartiet dette må vi fortelle til våre velgere.

Velgeren må oppleve at vi ikke innestår for alle de tingene som de forskjellige partiene kommer med. Vi er opptatt av at hver enkel opplever frihet og at vi viser at vi har et ansvar for hverandre. Det betyr for meg at Eiendomskatt er en klar begrensing av denne friheten. Spesielt er dette noe som går ut over de som sliter mest med å få endene til å møtes. Så eiendomskatt er helt klart et av de tingene som ikke blir aktuelt så lenge Venstre er i koalisjonen.

En annen sak er antallet kommunepolitikere som skal representere Stord sin befolkning. Her har Venstre på Stord vært imot reduksjonen av antallet som ble gjennomført tideligere og vi vil stemme i mot en reduksjon av antallet fremmover også. Dette begrunner vi med at så lenge Venstre har eksistert har vi stått for et folkestyre og kjempet imot et elitestyre, ved å redusere antallet vil det føre til en reduksjon av påvirkningsmuligheter innbyggerne har.

Som dere forstår er det mye som vi vil fortsatt jobbe med videre og mye vi kan gjøre for å holde Stord skuta på rett kurs.

Dette var noen tanker jeg som leder for Stord Venstre har gjort ved denne perioden slutt.

Ha en fantastisk sommer alle sammen.

Hilsen
Håkon Frode Særsten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**