Lista til lokalval – Stord Venstre 2023-27

Stord Venstre på besøk på Nysæter ungdomsskule
selfie

Til Kommunevalet i Stord, hausten 2023 stiller Stord Venstre med følgjande 22 kandidatar. Kandidatane har eit varmt engasjement for utviklinga av eit framtidsretta, berekraftig og utviklande kommune. Kandidatane har variert bakgrunn, alder, yrke og bur i ulike delar av kommunen, men har det til felles at dei er klare for å vere med å gjere ein innsats.

Plass Fullt Namn Fødselsdato Yrke
1 Geir Angeltveit 1988-09-17 Driftsleiar Stord Folkehøgskule
2 Camilla Elen Berg Larsen 1978-01-27 Helsesjukepleiar
3 Knut Eide Løkhammer 1976-05-08 Bedriftsleiar GroupM
4 Guro Betten 1975-02-07 Avdelingsleiar Fitjar VGS
5 Alaa Al Shaer 1989-01-12 Helsefagarbeidar
6 Håkon Frode Særsten 1956-12-19 Frilans
7 Ann Kristin Vasslid Hatlevik 1988-09-21 Sjukepleiar
8 Merete Johanne Fjellheim 1959-07-10 Rektor Moster Skule
9 Trond Hjartåker 1970-11-29 Ingeniør
10 Else-Berit Helle 1947-12-03 Pensjonist Sosionom
11 Peggy Husevik Bærøy 1946-06-08 Pensjonist
12 Ove Steinsland 1967-12-12 IT-gründer / bedriftsleiar
13 Elisabeth Handeland Helberg 1994-10-14 Advokatfullmektig
14 Kåre Løkhammer 1953-03-09 Pensjonist
15 Svein Svendsen 1954-09-19 Ingeniør
16 Chris-André Elvik 1990-03-26 Førstekonsulent NAV
17 Samiulhaq Safi 2000-10-22 Butikkmedarbeidar
18 Egil Olav Kjønnbog Espeland 1958-05-23 Politi
19 Ståle Betten 1969-07-31 IT-service
20 Jan Olav Aadland 1967-11-12 Ingeniør
21 Åge Johansen 1957-01-13 Ingeniør
22 Harald Nes 1935-05-02 Pensjonist