Til innhold
Storddøro, Foto: Geir Angeltveit

Med optimisme for Stord.

Stord Venstre

Venstre vil skapa ein kommune som legg til rette for den enkelte, samstundes som me skal ta vare på fellesskapet og miljøet. Me trur på skaparkraft, frivillig innsats, dugnadsånd og optimisme for å skapa ein god kommune.

Stord Venstre sine 21 kandidatar på lista til kommunevalet er no klare til å gjere Stord til ein betre kommune å leva det gode liv i. Ein kommune som går eit nytt tiår i møte med mål, optimisme og ansvar. Me ønskjer å utvikla Stord til ein enda betre kommune å veksa opp i, legga til rette for meir nyskaping og varierte arbeidsplassar, og livsglede gjennom eit godt sosialt lokalmiljø.

Venstre vil ha:

 • Gjer Stord til ein av landets beste kommunar å veksa opp i

  Venstre ønskjer brukar det neste tiåret på å utvikla Stord til ein av landets beste kommunar å veksa opp i.

 • Redusert forurening og berekraftige val for nærmiljøet

  Venstre vil få kommunen over på miljø- og klimavenlege løysingar. Me skal bli ein ambassadør for berekraftig åtferd og ta konkrete val for å redusera vår forsøpling og forureining.

 • Nye arbeidsplassar

  Venstre ønskjer at alle med gode idear skal få best mogeleg vilkår for å starta nye bedrifter. Alle skal få tilgang på rådgjeving og informasjon. Og me skal støtta eksisterande verksemder i sine satsingar på nye marknadar og ny teknologi.

 • Ansvar for dei me har felles omsorg for

  For Venstre er retten til å avgjera eigen kvardag grunnleggjande. Eldre og yngre som ønskjer å bu heime med tenester frå Stord kommune skal ha høve til det. Det skal vere eit kjekt og attraktivit aktivitetstilbod for våre ulike grupper.

Våre folk

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet