Stord Venstre valprogram 2023-27

Saman tar me Stord framover!

Her kan du lesa Stord Venstre sitt valprogram for 2023-27

Stord Venstre sitt valprogram byggjer vidare på satsingane med politisk prioritering av oppvekst og skule, ei grøn omstilling på lag med næringslivet, helse og omsorgstenester for alle, og ein optimistisk og positiv kultur- og byutvikling i heile kommunen.