Vil du ha bolig her?

Utbyggerne bak Holmenprosjektet i Risør reklamerer nå med stort banner på Holmen i Risør med teksten “Vil du ha bolig her?”. Fra før har utbyggerne etablert egen Internet side for prosjektet under navnet Risorholmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Prosjektleder Kjell Hugo Haugen og utbyggerne på Holmen har startet profilering av Risorholmen med et godt synlig banner på den gamle industrihallen i Risør.

Prosjektleder Kjell Hugo Haugen og utbyggerne på Holmen har startet profilering av Risorholmen med et godt synlig banner på den gamle industrihallen i Risør.
Foto: Jan Einar Henriksen

Beveger du deg i Risør havneområde kan du ikke unngå å se den store blå reklameplakaten på Industrihallen på Holmen.

Reguleringsplanen har vært gjennom første behandlding i hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester, som enstemmig sendte planen ut på åpen høring. Fristen for høringsuttalelse er nå utløpt og det er svært gledelig å kunne registrere at det ikke er kommet noen innsigelser til planene. Dermed er utbyggerne et viktig steg nærmere annen gangs behandling i hovedutvalget og endelig sluttbehandling i Risør bystyre. Uten innsigelser er det grunn til å forvente at reguleringsplanen får sin endelige politiske behandling i løpet av august 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**