Lokaldemokrati og inhabilitet

Drammens Tidende melder 28 juni at ordføreren i Krødsherad får bygge i standsonen, med dispensasjon fra kommunen, uten hverken å ha søkt skriftlig eller varslet naboene. Saken er alvorlig og er et av mange eksempler på at enkelte kommuner ikke har vilje eller kompetanse til å følge regelverk for bygging i sårbare områder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Dette fører igjen til at kreftene som jobber for mer nasjonal styring får vann på mølla.

Venstre ønsker å styrke lokaldemokratiet,
ved at staten overfører oppgaver, makt og penger ned til kommunalt nivå. Lokalpolitikerne vet bedre hvor skoen trykker, og kan best utføre tjenester overfor egne innbyggere. Mer makt krever også mer ansvar, og da tenker jeg spesielt på ansvaret for bevaring av strandsoner og høyfjellsområder.

Strandsonepolitikk bør ikke være nasjonalt ensrettet, da strandsonen i Nordland ikke er like presset på utbygging som strandsonen i Agder. Likevel bør alle kommuner lage planer som må godkjennes på fylkesnivå, som viser prioritering av sårbar natur der det er behov for det.

I små kommuner er det lett å bli inhabil. For at tilliten til politikerne i slike tilfeller ikke skal bli tynnslitt, bør kommunestyrene se viktigheten av åpne og grundige prosesser rundt saksbehandling. Dette er det minste man kan kreve og helt nødvendig, dersom ikke lokaldemokratiet skal svekkes ytterligere.

Ulla Nordgarden
Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**