Skuffende oppfølging av sivilombudsmannens kritikk

Hele kommuneplanen skulle vært sendt på høring, mener Venstres Erik Lundeby. Nå blir situasjonen uavklart i alle nye reguleringsprosesser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Les Erik Lundebys innlegg i utvalgene, spørsmål til rådmannen, og Venstres forslag her…

 Holt skog skal på ny høring, men uten at kommuneplanen sendes med.

Holt skog skal på ny høring, men uten at kommuneplanen sendes med.
Foto: Ivar Ruud Eide

Sivilombudsmannen og Miljøverndepartementet mener at Frogn kommune ikke har gjennomført en tilstrekkelig åpen og offentlig høring om konsekvensene av utbyggingen av næringsområdet Holt-Måna. Det ble utarbeidet et samlet notat om konsekvensene, men dette ble laget etter at høringen om kommuneplanen var gjennomført. Dermed konkluderer Sivilombudsmannen med at kommuneplanen må betraktes som ugyldig. Dette skjedde fordi Frogn la et gammelt regelverk til grunn for behandlingen, ikke det som gjaldt da planen ble vedtatt.

Rådmannen anbefalte derfor at konsekvensnotatet skulle sendes på høring. I møtene i utvalgene for Miljø, plan og byggesak og i Formannskapet pekte Erik Lundeby på at hele kommuneplanen må ut på høring.

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

-Det er merkelig at vi kan vedta en plan på nytt etter en høring, uten at selve planen blir sendt på høring, bare et notat som kommenterer den, sa han i utvalget.

Selv om klagen Sivilombudsmannen hadde behandlet bare gjaldt Holt-Måna, pekte Lundeby på at det var mange andre nye områder i kommuneplanen som kan ha blitt behandlet feil, blant annet Kolstad.

-Kolstad tar vi når den tid kommer, svarte kommunalsjef Bjørn Nordvik på dette.

Venstre frykter at minimumsløsningen som er valgt nå, vil føre til mye byråkrati og arbeid når de andre sakene kommer opp.

-Jeg regner med at vi i Venstre vil be om lovlighetskontroll dersom oppstart av regulering på Kolstad vedtas uten at vi vet om området er lovlig avsatt i kommuneplanen, sier Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**