Boligfelt på Kolstad er ikke bærekraftig vekst

Kolstad er Skorkebergs viktigste nære markaområde, skriver Venstres Erik Lundeby i et innlegg i Amta 2.7.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Les innlegget her…

Som svar på Lundebys innlegg om Kolstad skog i Amta, utfordret Jo Heringstad Frogn Venstres boligpolitikk. Han oppfatter at markavern i Oslo så vel som i Frogn handler om mektige boligeiere som hensynsløst tvinger boligsøkere ut i pendling, og foreslår også at tverrveien mellom Rv 152 og Vestbyveien bør legges på en “diger fylling over bekkedalen”, for å unngå at den blir en omvei.

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

-Sjelden har vi sett en så hemningsløs utbyggingsvennlighet, og en så tydelig kontrast til det Venstre står for, skriver Lundeby i sitt svar.

Venstre mener befolkningen i Drøbak bør ha gode grøntområder for variert friluftsliv, og at vi derfor må etablere en markagrense i Frogn, akkurat som i Oslo. Markagrense i Frogn handler om å sikre befolkningen i Frogn den samme livskvalitet som alle i Norge har krav på, mener partiet.

-Boligveksten i Akershus og tilliggende deler av Buskerud og Østfold bør legges i tettsteder langs jernbanen, skriver Lundeby. Med nye dobbeltspor, slik Venstre har vært pådrivere for, vil de langt fleste i disse boligene kunne nå Oslo raskere enn vi kan med buss eller bil fra Frogn.

Han peker på at med dobbeltspor i hele triangelet Skien-Lillehammer-Halden vil avstanden til Oslo krympe til under en time for byer som Sarpsborg, Tønsberg og Hamar. Det utvider området der folk med jobb i Oslo kan velge å bo. Effektive tog gjør det også mer attraktivt å lokalisere arbeidsplasser innenfor en større hovedstadsregion, og kan derfor redusere både pendling og tilflytting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**