Miljøsviket i Hardanger

At de rød grønne regjeringspartiene AP, SP g SV vedtar bygging av en 92,3 kilometer lang og 40 meter bred kraftgate med master på mellom 25 og 40 meters høyde gjennom noe av Norges vakreste natur er intet mindre enn et miljøsvik i Hardanger. Risør Venstre tar sterk avstand fra beslutningen, som ikke akkurat øker tilliten til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (SP) og dagens AP dominerte regjering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Venstre ønsker sjøkabel og ikke kraftlinjer i uberørt natur

Venstre ønsker sjøkabel og ikke kraftlinjer i uberørt natur
Foto: Frode Nergaard Fjeldstad

Sterkt Venstreengasjement mot kraftlinjen.
Ordfører Mona H. Hellesnes (V) i Ulvik kommune er en av de lokale ordførere som sterkt har engasjert seg i kampen mot etablering av kraftlinjer mellom Sima i Eidfjord til Samnanger, og hun har god støtte i Venstres hvor Miljøbegrepet er godt forankret.

Sivil ulydighet

Det samme kan ikke sies om Arbeiderpartiet, som sammen med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er i ferd med å skape grobunn for storstilt sivil ulydighet med lenkegjenger i Hardanger.

Støtt aksjonen Bevar Hardanger på Facebook

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**