Ny XY stasjon på Søndeled

XY tar over etter at ESSO tidligere i år la ned driften på Søndeled og med ny avtale i havn sikrer innehavnerne av XY stasjonen i Strandgata at det igjen selges drivstoff til biler og båter til glede for både fastboende og sommergjester. Tidligere i år skjedde det samme i Risør sentrum idet XY erstattet ESSO på den gamle stasjonen i Strandgata idet Øyvind Sletten og Knut Øyvind Egestad sikret driften der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Ny XY stasjon erstatter ESSO både på Søndeled og i Risør.

Ny XY stasjon erstatter ESSO både på Søndeled og i Risør.
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre håper lokalbefolkning, lokalt næringsliv og ikke minst Risør kommune benytter lokale drivstoffleverandører slik at vi er sikret drift av våre bensinstasjoner fremover.

Med økt fokus på reiseliv og sjørelatert ferdsel er det svært viktig at vi har tilgjengelige marinaanlegg både på Søndeled og i Risør havn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**