175 nyhetsoppslag 1. halvår 2010 gir rekordmange besøkende!

Risør Venstres hjemmeside blir stadig mer benyttet og andel unike brukere når stadig nye høyder og statistikken for juni bekrefter dette. Dermed er det klart at Risør Venstre når ut med sine synspunkter og kommentarer på ulike aktuelle tema.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Hva mener du er viktig for Risør de neste årene? Risør Venstre ber om innspill til program og valgliste.

Hva mener du er viktig for Risør de neste årene? Risør Venstre ber om innspill til program og valgliste.
Foto: Jan Einar Henriksen

Leder i Risør Venstre er svært godt fornøyd med den positive veksten i antall besøkende på Risør Venstres hjemmeside. Vi ser det også klart i ulike avisinnlegg og oppslag i media/internet hvor Risør Venstre ofte omtales i forbindelse med ulike saksområder av betydning for Risørsamfunnet.

Venstres velgere får mye igjen for sin stemme!
Risør Venstre fikk 13,9 % av stemmene som ble avgitt ved kommunevalget i Risør høsten 2007 og de velgerne som da ga Risør Venstre sin stemme har fått god uttelling for sin stemme i løpet av de snart 3 årene som er gått av denne valgperioden.

Bli aktiv og delta i den videre prosess frem mot valget i 2011
Risør Venstre jobber for tiden aktivt med programarbeid og valglister for neste års kommunevalg og vi ber alle våre vegere om å være aktive deltakere i denne prosessen.

Selv om vi i Norge har et representativt demokratisk system hvor vi folkevalgte representerer våre velgere er det uansett viktig for lokaldemokratiet at flest mulig deltar i de ulike politiske prosesser som leder mot valg av representanter og program for den kommende valgperioden 2011-2015.

Vi oppfordrer derfor alle våre velgere og medlemmer om å komme med innspill til valgliste og program. Ta kontakt med våre politikere direkte, via e-post, va brev eller via telefon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**