Uteservering på Prommen i sommer?

Det ser ut til å bli uteservering på takterrassen til Prommen pub i Risør også i sommer, og det selv om HU for plan, miljø og tekniske tjenester nylig vedtok å ikke gi driver en ny (tredje) dispensasjon for krav om tilgjengelighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Utemøblemene er allerede på plass på Pommens terasse!

Utemøblemene er allerede på plass på Pommens terasse!
Foto: Jan Einar Henriksen

Krav om tilgjengelighet (heis og HC toalett) inntrer ved ombygging og det var dette kravet politikerne ikke ønsket å gi en ny – tredje – dispensasjon til å utsette. Driver påklaget vedtaket og da klagen ikke blir ferdigbehandlet hos fylkesmannen før i august ser det nå ut til at ordinær drift kan skje frem til klagen er endelig behandlet.

Skyldes fylkesmannens foreløbige avgjørelse en kommunal saksbehandlingsfeil skjønner vi at det gis adgang til å skjenke inntil formell klage er ferdigbehandlet. I motsatt fall stiller vi oss undrende til at fylkesmannen tilsidesetter kravet om tilgjengelighet for alle. På den annen side vil en god drift i sommerukene økonomisk gjøre det lettere for driver å gjennomføre kravet om tilgjengelighet i løpet av høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**