Venstres velgere får mye igjen for sin stemme

Risør Venstre fikk 13,9 % av stemmene som ble avgitt ved kommunevalget i Risør høsten 2007 og de velgerne som da ga Risør Venstre sin valgstemme har fått god uttelling i løpet av de snart 3 årene som er gått av denne valgperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Risør Venstre ønsker seg mange aktive medspillere av begge kjønn og ulik alder

Risør Venstre ønsker seg mange aktive medspillere av begge kjønn og ulik alder
Foto: Jan Einar Henriksen

Bli aktiv og delta i den videre prosess frem mot valget i 2011
Risør Venstre jobber for tiden aktivt med programarbeid og valglister for neste års kommunevalg og vi ber alle våre vegere om å være aktive deltakere i denne prosessen.

Selv om vi i Norge har et representativt demokratisk system hvor vi folkevalgte representerer våre velgere er det uansett viktig for lokaldemokratiet at flest mulig deltar i de ulike politiske prosesser som leder mot valg av representanter og program for den kommende valgperioden 2011-2015.

Vi oppfordrer derfor fastboende og besøkende, våre velgere og medlemmer om å komme med innspill til valgliste og program. Ta kontakt med våre politikere direkte, via e-post, va brev eller via telefon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**