Familievold er uakseptabelt og feigt!

Familievold er uakseptabelt høyt i Norge, og stadig flere saker med vold i nære relasjoner og innen familie avdekkes av politiet. Skal vi bygge et bedre samfunn må det være en absolutt nulltoleranse for vold generelt og familievold spesielt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Vold i nære relasjoner er uakseptabelt og feigt.

Vold i nære relasjoner er uakseptabelt og feigt.
Foto: Jan Einar Henriksen

Et tegn på usikkerhet.
Det er definitivt noe umodent og feigt over det å utøve vold i nære relasjoner og familie, og det er synd at mange lever med vold nært innpå seg. Spesielt problematisk er det når volden skjer i hjemmet hvor man i utgangspunktet skulle ha det trygt og godt.

Når media i enkelte tilfeller beskriver drap innen familie som æresdrap når drapsmannen dreper f.eks sitt eget barn for å opprettholde sin egen ære blir det fullstendig feil.

Alle, også media, må ta sterk avstand fra all form for vold og særlig familievold av alle slag og bidra til bedre oppvekstforhold for våre barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**