Mener barna blir sviktet

“Det er ille bra for mange i Østfold, men for de som har det ille er det ganske ille at vi ikke gjør det ille mye bedre,” sier Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) og utfordrer regjeringen og de andre partiene på Stortinget til å ta de store grepene for å sikre fattige barn en rikere oppvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Barn

Foto: Microsoft

“Ingen velger sin egen barndom, men barndommen legger grunnlaget for fremtidens valg. Derfor må det å sørge for at alle barn i Østfold får en så rik oppvekst som mulig være førsteprioritet for politikerne i Østfold,” mener leder i Østfold Unge Venstre, Per Magnus Finnanger Sandsmark,

Venstre foreslo i en TV2-debatt i valgkampen at det skulle lages et tverrpolitisk forlik for å sikre en rik oppvekst for de fattigste barna. Alle partilederne sa seg enig i. Da Trine Skei Grande (V) foreslo dette etter valget så var tonen en annen. Et slikt forlik ville ikke regjeringspartiene være med på.

“Venstre ønsker å gi mer i barnetrygd til de fattigste familiene, gi økt støtte til ferie- og fritidstilbud slik at alle barn får like muligheter til å delta på slike aktiviteter og ha nok helsesøstere som kan se også de som ikke vil bli sett,” sier Finnanger Sandsmark

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Skolefoto

I debatt mot Finnanger Sandsmark i NRK Østfold 5. juli delte Thor Erik Forsberg (Ap) Venstres engasjement for å prioritere de stemmeløse ungdommene, de som trenger selvtillit, støtte og et hjelpeapparat som har tid og ressurser til dem. Nå utfordrer Venstres Finnanger Sandsmark Forsberg til å sammen med alle de andre partiene ta grep for å bedre situasjonen for de fattige barna, også når det ikke er valgår. “Arbeiderpartiet må vise handling, ikke bare ord,” sier Finnanger Sandsmark.

“Den norske velferdsstaten er bra for folk flest, men ikke nødvendigvis for de som trenger det mest. Jeg vil heller at alle barn i fattige familier skal få det mye bedre enn at alle skal få det litt bedre. De store løftene må skje får de som trenger det mest. Det håper jeg at flere er med på,” avslutter Unge Venstre-lederen som minner om at en velferdsstat alltid må måles etter om de klarer å ta vare på de svakeste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**