Dag Jørgen Hveem ordførerkandidat for Risør Venstre

Dag Jørgen Hveem stiller som ordførerkandidat for Risør Venstre ved kommunevalget i 2011 opplyses det fra valg- og nominasjonsnemda i Risør Venstre. Dag Jørgen er i dag bystyremedlem og medlem i Hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester for Risør Venstre. Dag Jørgen er Studierektor, advokat MNA og bachelor i bank og finans Institutt for regnskap, revisjon og jus ved
Handelshøyskolen BI.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem stiller som ordførerkandidat for Risør Venstre ved kommunevalget i 2011.

Dag Jørgen Hveem stiller som ordførerkandidat for Risør Venstre ved kommunevalget i 2011.
Foto: Trond Svenningsen

Risør Venstre er meget godt fornøyd med å ha Dag Jørgen som ordførerkandidat ved kommunevalget i 2011 og vi ser med det frem til valgkampen.

Med en ordførerkandidat på plass så tidlig i prosessen er nominasjonsnemda i Risør Venstre godt i gang med nominasjonsarbeidet, og det er ventet at Risør Venstre stiller med en godt sammensatt valgliste ved kommunevalget i 2011.

Bli med du også
Nominasjonsnemda vil legge frem sitt endelige forslag til valgliste og valgprogram for Risør Venstres nominasjonsmøte i november 2010. Frem til da oppfordrer nominasjonsnemda alle Venstre velgere, medlemmer og sympatisører til å engasjere seg i prosessen frem mot nominasjonsmøtet og deretter frem mot kommunevalget i september 2011.

Jo flere som engasjerer seg i prosessen jo bedre blir det endelige resultatet – bli med her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**