Forslag til reguleringsplan for Tofte Strand ut på ny høring

Forslag til reguleringsplan for Tofte Strand, Sagene i Hurum, har tidligere vært til offentlig ettersyn. Etter mottatte innsigelser og merknader er planforslaget nå revidert i tråd med disse. De endringer som er foretatt legges derfor ut til ny høring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Bøker

Foto: Microsoft

Se de reviderte planene og kom med dine innspill innen høringsfristens utløp 27.08.2010.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**