Den tredje vei i politikken i Råde

Politikken i Råde er polarisert. Ytterfløyene er styrket og man kan forledes til å tro at valget fortsatt står mellom "rødt eller blått" og "skattelette eller velferd". Dette er motpoler som alltid støter sammen og som dyrker konflikten framfor de gode politiske løsningene. Det er i dette perspektivet politikken i Råde trenger en tredje vei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fra enkelte hold blir det hevdet at sentrum roter til den politiske debatten, mens det er ytterfløyene som har løsningene. Slik er det ikke. I politikk dyrker vi motsetningene på en slik måte at nødvendige endringer blir umulige. Vi trenger en korridor i midten, der vi kan møtes for å skape løsninger som er viktige for framtida.

Ny Tids Dag Herbjørnsrud besvarer spørsmålet om vi trenger en tredje vei på følgende måte (8.10.09): "Jo, fordi vi i dag har et debattklima der de konstruktive løsningsforslagene blir sett på og omtalt som et svakhetstegn, ikke som en styrke eller som det mest ønskede mål. Muligens fordi løsninger svekker ytterligere konfrontasjon, noe mange har noe å tape på. Det er nemlig kostbart å skape løsninger, for det betyr å kunne gi av seg selv — søke dialog, forslag, kompromisser."

Stillingskrigen mellom to tradisjonelle blokker i politikken har egentlig en lang rekke tapere. Først og fremst fordi folk flest går glipp av gode politiske løsninger, fordi man så konsekvent dyrker standpunktene på ytterfløyene. Bringer en slik toblokksmodell Råde framover som kommune? Neppe.

Råde har en rekke utfordringer. Ta for eksempel utgangspunkt i et betydelig tema i høstens politiske debatt: Posisjonspartiene Ap/Krf/Sp foreslo å innføre eiendomsskatt på kommunebudsjettet. Innbyggerne protesterte kraftig mot forslaget, forslaget skapte bred politisk debatt i kommunestyret, og en rekke alternative forslag kom på bordet. Konstruktive løsningsforslag var det imidlertid umulig å få vedtatt, og AP/Krf/Sps eiendomsskattforslag ble stående.

Politikk handler om å bli enige om beslutninger og gjennomføre dem. Politikk handler i bunn og grunn om å finne felles kompromisser og standpunkt som løser samfunnets utfordringer best mulig. Dag Herbjørnsrud skriver nesten ubeskrivelig treffende at i dag blir konstruktive løsningsforslag sett på og omtalt som et svakhetstegn. Det beskrives som et svakhetstegn når en politiker forlater et standpunkt og inntar et annet etter dialog og diskusjon med andre politikere.

En slik utvikling er ikke ønskelig for et samfunn. Politikk handler om at meninger og standpunkt prøves, temperaturen i diskusjonen økes, argumenter veies mot hverandre, at man gradvis finner en nøktern form og endelig tar retning mot en felles plattform. Er det ikke slik vi finner de beste løsningene?

Det er innenfor denne rammen toblokks-tenkningen, rødt eller blått om du vil, ikke passer inn. Når motpolene støter sammen, trengs et tredje alternativ. En motvekt til sementerte standpunkter, som kan enes om en justert kurs, retning eller standpunkt i en enkelt sak.

Tilbake til eiendomsskattsdebatten i fjor høst; Var det ingen ideer eller forslag som var brukbare? Er det slik at en begrenset gruppe politikere og byråkrater i rådhuskontorene vet best? Vi tror ikke det. Samtidig må det i anstendighetens navn slås fast at valgresultatet ga oss en flertallsposisjon med mulighet til å fatte beslutninger på denne måten.

Men ville vi på flere områder, som for eksempel eiendomsskatten, funnet løsninger dersom vi hadde hatt en åpen diskusjon med målsetting om å finne på noe bedre? En løsning som kunne skapt arbeidsplasser og vekst? Utvilsomt.

Vi lever i en tid der det males med bred pensel, og helst i sort og hvitt. I en slik epoke er det radikalt å innta standpunkter som befinner seg mellom blokkene og sloss for disse. Heldigvis finnes det flere alternativer enn sosialisme og høyrepopulisme. Det finnes en tredje vei. Råde Venstre er det eneste partiet i Råde som verken er på venstre- eller høyresiden, og som ikke retter seg mot noen spesiell religion eller særinteresse. Råde Venstre er Rådes frie, grønne og konstruktive parti.

Christian Holstad Lilleng
Leder Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**