Ny videregående skole bør bygges i Råde

Disse dager jobber Østfold Fylkeskommune med innsparinger i utgiftene til de videregående skolene i Østfold. Det diskuteres mange ulike innsparingsmuligheter fordi fylket vårt har høyest kostnad pr elev blant østlandsfylkene både på yrkesforberedende utdanningsprogram samlet sett, studieforberedende utdanningsprogram samlet sett og på de enkelte utdanningsprogram isolert sett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kostnadene er også gjennomgående høyere pr utdanningsprogram i forhold til de mest sammenliknbare fylkene Vestfold og Buskerud. Østfold har også nest færrest elever pr lærerårsverk blant Østlandsfylkene og også mindre elevgrupper enn gjennomsnittet for landet. I tillegg er andelen elever i studieforberedende utdanningsprogram var litt lavere i Østfold enn i snittet for Østlandet.

Det har blitt diskutert ulike innsparingsmuligheter, men en opplagt innsparingsmulighet er utelatt så langt: sammenslåing av skolene.

I dag har de tre byene Moss, Fredrikstad og Sarpsborg minimum to videregående skoler hver. Alle tre har minimum både en skole med studieforberedende fag og en skole med yrkesfag. Dersom man kan klare å se på vår del av Østfold uten å se på kommunegrensene mener vi at det vil være en klar fordel å forandre denne strukturen.

Ved å fysisk samordne de tre yrkesfagskolene til en skole vil man både samle kompetansen, men sller viktigst er at man vil kunne utnytte de økonomiske ressursene på en mye bedre måte gjennom bedre utnyttelse av lærerressursene, bedre utnyttelse av spesialrom, mindre administrasjon, færre bygninger osv.

En naturlig plassering for en slik samordnet skole vil være ved den nye togstasjonen i Råde. Dette kan bli et naturlig samlingspunkt for elever fra hele distriktet i og med at det er kun 17-19minutter unna sentrum til alle tre byene rundt omkring. Det er ingen problemer å benytte nåværende, om enn et noe utvidet, busstilbud som allerede går gjennom Råde til/fra byene, samtidig som det blir veldig naturlig å bruke toget som fremkomstmiddel til skolen.

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**