Viktig med åpenhet

Åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning er viktig for at vi skal ha et velfungerende demokrati og for at vi skal få en god forvaltning av samfunnets ressurser. Derfor har Venstre i en årrekke ledet an i arbeidet for å få regelverk som sikrer større åpenhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I 2009 trådte ny offentlighetslov i kraft. Den legger til rette for innsyn i flere dokumenter, og i flere offentlige selskaper og instanser. Men skal den nye loven få den ønskede effekt, må bestemmelsene være kjent og tas på alvor.

Derfor har Venstre bedt kommunal- og regionalministeren medvirke til at kommunene praktiserer den nye lovens intensjon og bokstav. Det trenges også et engasjement i den enkelte kommune for å sikre dette.

Spesielt er en slik åpenhet viktig i de mindre kommunene så som hos oss i Råde. Siden det er så lett å komme med beskyldninger om inhabilitet og kameraderi i en liten kommune setter dette ekstra krav til ansvarligheten til de folkevalgte og de kommunalt ansatte.

Råde Venstre vil i tiden frem til valget i september 2011, og i neste kommunestyreperiode, virke for at Råde kommunes innbyggere skal få bedre innsyn i de ulike prosessene på veien mot vedtak og handlinger.

Christian H.Lilleng
Leder Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**