Nye toalett i Urheia må på plass snarest

Urvannverket, Barbulibassenget og stiene i Urheia benyttes jevnlig av både fastboende og besøkende turister, og allerede tidlig morgen kommer de første brukerne og de siste kommer gjerne sent om kvelden. Med økt bruk kommer også behovet for toalett klart til syne, og det må derfor snarest mulig etableres nytt toalett i/ved den gamle pumpestasjonen ved Barbulia. I tillegg må etablert toalett ved museets anlegg også tilrettelegges slik at det kan åpnes for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør Venstre imøteser etablering av toalett, oppgradering av stier og lysløype i Urheia.

Risør Venstre imøteser etablering av toalett, oppgradering av stier og lysløype i Urheia.
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre har i lang tid ønsket å oppgradere Urheia slik at det blir bedre tilrettelagt for brukerne. I tillegg til de vedtatte tiltak ser Venstre på muligheten til å etablere gode aktiviteter i tilknytning til Urheia, slik som f.eks. Klatrevegg, forbedring av badeanlegg, akebakke, utendørs treningsanlegg osv.

Oppgradering viktig
Da Risør Bystyre i august 2009 behandlet økonomiplanen for 2010 – 2013 foreslo Jan Einar Henriksen (V) på vegne av de borgerlige partiene (Høyre, Krf, Venstre og Frp) å avsette midler til etablering toalett, lysløype og oppgradering av stier i Urheia (tildelt midler i økonomiplan + bruk av fondsmidler). Forslaget ble vedtatt og etablering av toalett, lysløype samt oppgradering av stiene i Urheia bør nå, snart ett år etter vedtaket, iverksettes snarest mulig.

Fredning av Urheia
Brukerne av Urheia har sikkert observert at det på et banner for bevaring av Urheia, også henvises til neste års kommunevalg. Da er det kanskje greit at alle Urheias brukere noterer seg at de borgerlige partiene på forsommeren 2010, foreslo og fikk flertall i bystyret for fredning av Urheia som friareal. Flertallsvedtaket skjedde forøvrig ved hjelp av stemmene fra de borgerlige partiene ( Krf., Frp., Høyre og Venstre), mens AP og Rødt stemte imot!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**