Venstre støtter plan om kystnær jernbane på Sørlandet

Jernbaneverket har bestemt at det skal utredes planer for en ren lyntogbane på Sørlandet. Arendal, Grimstad og Lillesand er blitt bedt om å sette av arealer til en kystnær strekning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les mer i Agderposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**