Bli en Venstre-kandidat!

Går du med en lokalpolitiker i magen eller ønsker du å utgjøre en forskjell? I Lillesand Venstre ønsker vi oss nye listekandidater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ved forrige kommunevalg fikk vi 8,1% oppslutning, og neste år tror vi at vi kan greie å få flere bystyreplasser. Flere Venstre-representanter vil bety fortsatt utvikling av Lillesand, men en vekst hvor identiten vår ikke viskes ut. Flere Venstre-representanter vil også bety større fokus på kultur og oppvekst, større fokus på frivilligheten vi blir mer og mer avhengige av og større fokus på tilgjengelighet for allmennheten. Vi vil også engasjere oss ytterligere i skolene for å bedre resultatene Lillesands-skolen en gang var så kjent for.

For mer informasjon kontakt Petter N. Toldnæs på mobil 92211995, e-post petter@toldnes.net, twitter.com/toldnaes eller facebook.com/toldnaes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**