NOMINASJONEN TIL FYLKESTINGSVALGET GODT I GANG

De fleste lokallag og en del enkeltmedlemmer i Vest-Agder har kommet med sine første innspill til nominasjonen ved fylkestingsvalget. Se den alfabetiske lista.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Aune, Sverre Johannes, Kristiansand
Bekkenes, Astrid, Kristiansand
Berge, Arild Ernst, Søgne
Bergundhaugen, Ivar, Kristiansand
Birkeland, Trond, Mandal
Cordwell, Graham, Marnardal
Dahn, Stein Inge, Mandal
Hald, Kathrine Næss, Kristiansand
Heimen, Frode, Kristiansand
Jerstad, Jan Edvard Næss, Kristiansand
Kvelland, Eva, Kristiansand
Kvinlaug, Melinda, Kvinesdal (ønsker ikke gjenvalg)
Larsen, Anne Margrethe, Flekkefjord
Larsen, Unn Liestøl, Mandal
Nilsen, Solveig, Kristiansand
Nyborg, Jone Nikolai, Songdalen
Olsen, Torgrim, Mandal
Osaland, Ann, Songdalen
Sandvand, Torunn, Kristiansand
Skuland, Finn, Marnardal
Stavenes, Jan Kenneth, Kristiansand
Thorsvik, Ingvild, Mandal
Veelo, Shelley, Marnardal
Vige, Dag, Kristiansand
Voilaas, Dan Joachim, Kristiansand

Til nå er ingen kandidater fra Lindesnes, Vennesla, Farsund, Sirdal eller Lyngdal foreslått.
Nominasjonskomiteen har foreløpig ikke kommet med noen innspill. Lista baserer seg kun på forslag fra lokallag og enkeltmedlemmer.

Videre framover følges denne prosedyren:

1.SEPTEMBER: Frist for enkeltmedlemmer og lokallag til å komme med en RANGERING av kandidatene
8.SEPTEMBER: De øverste kandidatene på lista presenterer seg og hva de står for. Nominasjonskomiteen prøver å få dette møtet lagt til rådhuset på Vigeland.
2.DESEMBER: Nominasjonsmøtet der utsendingene fra lokallagene møter. Sted er ennå ikke fastlagt.

Emil Pedersen og Åse Rostvåg

Foto: Jan Kløvstad

Fra venstre:
Emil Pedersen, leder av nominasjonskomiteen
Åse Rostvåg, medlem av nominasjonskomiteen(VKV)
Kathrine Næss Hald, medlem av nominasjonskomiteen(UV)

Reportasje: Emil Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**