Kommunen kjøper rensemaskin for kattesand

I ØP for 5. august kan man lese at kommunen har kjøpt en sandrensemaskin til en halv million. Den skal bare brukes til å rense kattesanden på Omrestranda. Etter oppslaget har kommunen endret mening. Rådmann, ordfører og Bast kommenterer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Rådmannens kommentar:
Kommentar til dagens oppslag i Østlandsposten “Har ikke funnet løsning”.

Rådmann Arve Semb Christophersen

Rådmann Arve Semb Christophersen

Det vises til oppslag i Østlandsposten torsdag 5. august, hvor det kan leses som om innkjøpt utstyr til rensning av sandstranda på Omrestranda vil bli “pakket ned”, evt solgt, og ikke brukt videre på kommunale badestrender.

Rådmannen påpeker at kommunestyret i desember 2008 vedtok et mål om “å gjennomføre jevnlig rensing av kommunale strender” fra sommeren 2009. Det ble imidertid rapportert fra rådmannen i 2. tertialrapport at en dessverre ikke hadde funnet rom for investeringen, på kr.500.000,-, innen den økonomiske investeringsrammen dette året. Rensing av kommunale strender har vært et vedtatt mål, og er altså ikke alene knyttet til den akutte situasjonen som oppstå ved strenging av Omrestranda.

Å stenge et friområde, inklusiv en badestrand, i en kommune hvor turisme/reiseliv er en sentral næring, og hvor også området/stranda er mye brukt av fastboende, er selvsagt svært uheldig. I tillegg fikk brukere av dette området sommeren 2009 en belastning knyttet til oljepåslaget fra Full City.

Når en nå har gått til innkjøp av utstyr for jevnlig rensing av kommunale strender vil rådmannen påse at kommunestyrets vedtak av 2009 om å etablere et system for rensing av kommunale strender blir etablert, og da ikke bare for Omrestranda.

Bakgrunnen for målet om å etablere rensing av strendene var, og er, at et godt vedlikehold av badestrender er viktig for kommunens omdømme som et godt sted å bo og feriere for liten og stor.

Larvik kommune

Jan Arvid Kristengård

Assisterende rådmann

Ordførers kommentar:

Ordfører Riise Jenssen

Foto: H. Bast

Hei!

Det har vært litt "støy" rundt kommunens kjøp av strandrensemaskin til 500.000,- og ut fra dagens artikkel i ØP regner jeg med at støyen fort kan forsterkes.

Det er selvfølgelig ikke slik at denne maskinen er forbeholdt brukt utelukkende på Omrestranda og at den vil bli "pakket ned" eller solgt når jobben er gjort der ute.

Dagens artikkel i ØP kan gi inntrykk av det og jeg har derfor anbefalt rådmannen avklare/oppklare situasjonen før debatten tar helt av.

Vedlagt følger rådmannens kommentar/oppklaring som er sendt ØP i dag.

Mvh Øyvind RJ

Hallstein Basts kommentar:

H. Bast 2007

Hei,
Det høres unektelig bedre ut enn den krystallklare meldingen man kunne lese i ØP.

Med henvisning til kommunestyrets vedtak av 2009 om å etablere et system for rensing av kommunale strender ber jeg om at vi får systemet beskrevet i form av en melding så snart dette er på plass- senest 2. møte i høst.

Med vennlig hilsen
Hallstein Bast
gr. leder, Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**